Dálkový monitoring

 

Hlasový a SMS komunikátor - GSM brána

Naše společnost využívá tento komunikátor především pro řízení výtahu, kde je pomocí komunikátoru realizovaná komunikace:

 

- hlasová oboustranná komunikace osob z klece výtahu s naším dozorovým hotovostním dispečingem (nouzové volání z klece)

- pomocí SMS, automatická informace řízení výtahu o poruše výtahu bez jakéhokoli zásahu jiné osoby, SMS

- o poruše zaslána na dozorový hotovostní dispečing

- pomocí SMS, dálkový restart řízení výtahu, na základě informace o poruše, okamžité odstranění případné poruchy výtahu

- dále je možné využít volné programovatelné vstupy/výstupy pro další informace popsané dále (dálkové ovládání spotřebičů, zařízení...)

 

schema monitoring

 

Další možnosti rozšiřování a použití zařízení k indikaci:

 

Kabina výtahu

- nežádoucí manipulace s ovládacím panelem v kabině

- pobyt osoby v kabině po dlouhou dobu bez otevření dveří

 

Šachta výtahu

- zatopení šachty

- plyn v šachtě

 

Strojovna výtahu

- otevření dveří ve strojovně

- pohyb osob ve strojovně

- otevření rozvaděče

- výpadek napájení motoru a elektroniky

- porucha elektroniky - výtah v poruše

- přejetí výtahu na koncový vypínač

- nadměrné oteplení ve strojovně

- zatopení strojovny

- únik oleje (hydraulika)

 

Okolní prostory

- přítomnost osob před strojovnou

- možnost přenesení signálu ze zabezpečovacího zařízení v budově

- sepnutí libovolných beznapěťových kontaktů (např. dvířka požárních hydrantů, otevření zakázaných prostor)

 

Dálkové ovládání výtahu

- oznámení poruchy výtahu servisní organizaci

- dálkový restart řízení výtahu

- uvedení elektroniky do výchozího stavu

- přivolání a odeslání kabiny do určené stanice

- zastavení provozu výtahu

 

O NÁS

tablo tre 3 2


Soustředíme se na výrobu a následnou montáž výtahů ve stávajících stavbách i v novostavbách. Kromě výroby a montáže provádíme i rekonstrukce a následný servis a revize výtahů.

 

 

Více

 

CERTIFIKACE

nahrada certifikatu2

Naše společnost má zavedený a udržovaný systém řízení kvality
dle ČSN EN ISO 9001:2009 pro oblasti výroba, montáž, servis,
revize a zkoušky výtahů a zdvihacích zařízení již od roku 2004.

 

 

Více

 

OCENĚNÍ

oceneni


Naše společnost je držitelem ocenění na VÝTAHY SERVER


(Český národní informační server pro obor výtahy a zdvihací zařízení)

 

 

Více