• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg

Certifikace

Naše společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, č. Q 1284, vydaný AUDISO s.r.o.  iso certifikatJe členem:
- ČSVT (Českého sdružení pro   výtahovou techniku Praha)
- ÚVP (Unie výtahového průmyslu ČR)
- Hospodářské komory ČR a OHK Třebíč


Hlasový a SMS komunikátor - GSM brána

Naše společnost využívá tento komunikátor především pro řízení výtahu, kde je pomocí komunikátoru realizovaná komunikace:

 - hlasová oboustranná komunikace osob z klece výtahu s naším dozorovým hotovostním dispečingem (nouzové volání z klece)

 - pomocí SMS, automatická informace řízení výtahu o poruše výtahu bez jakéhokoli zásahu jiné osoby,   SMS

 - o poruše zaslána na dozorový hotovostní dispečing

 - pomocí SMS, dálkový restart řízení výtahu, na základě informace o poruše, okamžité odstranění případné poruchy výtahu

 - dále je možné využít volné programovatelné vstupy/výstupy pro další informace popsané dále (dálkové ovládání spotřebičů, zařízení...)

schema monitoring_m

Další možnosti rozšiřování a použití zařízení k indikaci:

Kabina výtahu

 - nežádoucí manipulace s ovládacím panelem v kabině

 - pobyt osoby v kabině po dlouhou dobu bez otevření dveří

Šachta výtahu

 - zatopení šachty

 - plyn v šachtě

Strojovna výtahu

 - otevření dveří ve strojovně

 - pohyb osob ve strojovně

 - otevření rozvaděče

 - výpadek napájení motoru a elektroniky

 - porucha elektroniky - výtah v poruše

 - přejetí výtahu na koncový vypínač

 - nadměrné oteplení ve strojovně

 - zatopení strojovny

 - únik oleje (hydraulika)

Okolní prostory

 - přítomnost osob před strojovnou

 - možnost přenesení signálu ze zabezpečovacího zařízení v budově

 - sepnutí libovolných beznapěťových kontaktů (např. dvířka požárních hydrantů, otevření zakázaných prostor)

Dálkové ovládání výtahu

 - oznámení poruchy výtahu servisní organizaci

 - dálkový restart řízení výtahu

 - uvedení elektroniky do výchozího stavu

 - přivolání a odeslání kabiny do určené stanice

 - zastavení provozu výtahu

Spřátelené weby

Ocenění

Naše společnost je držitelem ocenění na VÝTAHY SERVERoceneniČeský národní informační server pro obor výtahy
a zdvihací zařízení

Copyright © 2013 Trebilift | K-SOFT | Spřátelené weby |