OBECNÉ INFORMACE PRO SUBJEKTY ZPRACOVÁNÍ

Všechna osobní data budou použita jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu po dobu existence Naší spolupráce. Provozovatel prohlašuje, že údaje považuje za přísně důvěrné a neposkytne je žádné třetí straně.

Provozovatel dodržuje všechna práva stanovená z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Místo zpracování osobních údajů: Hasskova 88/15, 674 01 Třebíč

Účel zpracování osobních údajů: vyhotovení daného úkonu pro subjekty údajů

Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) Správce

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Zdroje osobních údajů: přímo od subjektu údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány: subjekty činné pro vypracování daného úkonu

Předpokládané přenosy do jiných států: NE

Propojení na jiné správce či zpracovatele: NE