• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg

Certifikace

Naše společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, č. Q 1284, vydaný AUDISO s.r.o.  iso certifikatJe členem:
- ČSVT (Českého sdružení pro   výtahovou techniku Praha)
- ÚVP (Unie výtahového průmyslu ČR)
- Hospodářské komory ČR a OHK Třebíč

 

TREBILIFT, s.r.o. zahájila svojí činnost v roce 1997, v Třebíči. Statutárním zástupcem společnosti je jednatel Roman Němec. Společnost se zabývá projekcí, výrobou a montáží výtahů. Již řadu let provádíme rekonstrukce, modernizace a dodávky nových výtahů v Třebíči i po celé ČR.

Dodáváme nové výtahy

Dle přání zákazníka provedeme zaměření, projekci, výrobu a montáž výtahu najednou (do nových připravených šachet nebo do stávajících šachet starých výtahů), nebo i po částech (v součinnosti se stavebními firmami při výstavbě rozsáhlých komplexů budov).

Provádíme celkové výměny, modernizace a rekonstrukce stávajících výtahů

U výtahů v bytových domech zvyšujeme nosnost a prostor pro cestující v kleci. Použitým systémem řízení dosahujeme maximálního komfortu jízdy s plynulým rozjížděním a zastavováním, nadstandardní vybavení výtahu v ceně (stěny klece s obložením, nerezové klecové dveře, hlášení stanic, rámeček na jména, široká škála barev k výběru – vzhled interiéru klece, šachetních dveří, opláštění, výbava) dle přání zákazníka.

Trendem poslední doby, co se týče výstavby nových budov, jsou výtahy bez strojoven – pohon výtahu v tom případě umisťujeme do šachty. Samozřejmostí výtahů ve veřejných budovách je výbava vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Také v bytových domech je požadavkem, i když ne vždy vyřčeným, odstraňování diskriminace související a tělesným postižením a stářím, tzn. zpřístupnit a umožnit užívání staveb osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě do tří let nebo dítě v kočárku apod. – na tyto požadavky jsme reagovali již dříve zejména větším prostorem pro cestující v rekonstruovaných výtazích v panelových domech, dále pak naše výtahy již několik let standardně vybavujeme hovorovým/ mluvícím zařízením oznamujícím cestujícím stanice, přetížení kabiny apod., nejnověji ovladače s reliéfním písmem a Braillovým písmem – opět jako standard pro naše zákazníky.

V neposlední řadě je trendem úspora energií, kterou řešíme používanými pohony a systémy řízení našich výtahů, zaručují efektivní provoz zařízení, snižují se příkony pohonů (příkony námi používaných bezpřevodových strojů jsou od 1 kW), osvětlení kabin řešíme LED světly s minimálními příkony.

Poskytujeme kompletní servis výtahů

Servis provádí odborní pracovníci vyučení v oboru, zkušební a revizní technici s platným osvědčením vydaným organizací státního odborného dozoru. Na veškerý personál společnosti jsou kladeny přísné požadavky na dodržování certifikovaných procesů.

Výtah je vybaven otevřeným systémem, rozváděč české výroby. Dálkový monitoring poruch výtahů s možností restartu systémů, který dodáváme našim zákazníkům, a kompletní servis, prováděný již od roku 1997, jsou samozřejmostí.

V případě Vašeho zájmu Vám můžeme zajistit ukázku realizovaných výtahů.

Kvalifikovaný inženýrský tým ve vývoji a projekci i přístup k nejnovějším poznatkům v oboru zaručuje, že naše výrobky jsou na vysoké technické úrovni, osazujeme do výtahů nejnovější technické prvky, jedny z nejkvalitnějších strojů i nejnovější bezpečnostní komponenty. Veškerá činnost naší společnosti se řídí platnými předpisy a normami.

Spřátelené weby

Ocenění

Naše společnost je držitelem ocenění na VÝTAHY SERVERoceneniČeský národní informační server pro obor výtahy
a zdvihací zařízení

Copyright © 2013 Trebilift | K-SOFT | Spřátelené weby |