• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg

Certifikace

Naše společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, č. Q 1284, vydaný AUDISO s.r.o.  iso certifikatJe členem:
- ČSVT (Českého sdružení pro   výtahovou techniku Praha)
- ÚVP (Unie výtahového průmyslu ČR)
- Hospodářské komory ČR a OHK Třebíč


Výtahy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Vybavení výtahu i klece odpovídá vyhl. 369/2001 Sb. ve znění vyhl. 492/2006 Sb. o přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace, od listopadu 2009 dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpecujících bezbariérové užívání staveb.

 - jejich konstrukce a vybavení vychází z poznání existence různých postižení

 - účelem je odstraňování diskriminace související a tělesným postižením a stářím

 - zpřístupnit a umožnit užívání staveb osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě do tří let nebo dítě v kočárku apod.

 

invalidni 1m    invalidni 3m    invalidni 2m

 

invalide

Spřátelené weby

Ocenění

Naše společnost je držitelem ocenění na VÝTAHY SERVERoceneniČeský národní informační server pro obor výtahy
a zdvihací zařízení

Copyright © 2013 Trebilift | K-SOFT | Spřátelené weby |